Werkwijze

Wij geloven in het vergroten en gebruiken van je ”eigen kracht”. Dit betekent dat we eerst kijken naar wat je allemaal zelf kunt en nodig hebt. En we kijken naar wat anderen, zoals familie, vrienden, vrijwilligers, of andere voorzieningen in de wijk, voor je kunnen betekenen.

GG-zorg streeft naar samenwerking tussen cliënt, begeleider en naastbetrokkenen. Het doel is dat een ieder zijn eigen resultaat behaald. Het begeleidingsproces wordt vakkundig uitgevoerd. Onze handelingen leggen we vast in het cliëntdossier en het begeleidingsplan. Hierdoor maken we ons handelen transparant en inzichtelijk. Het begeleidingsplan wordt elk half jaar met jou geëvalueerd en bijgesteld.

 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat GG-Zorg niet de juiste zorg kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te complex is of wanneer een cliënt een bepaald gedrag vertoont. 
Om deze redenen hanteren we transparante uitsluitingscriteria.
Aan de volgende cliënten kunnen wij helaas geen zorg bieden:
 • Minderjarige cliënten
 • Gezinnen
 • Cliënten die gedwongen zorg nodig hebben
 • Cliënten met suïcidaal gedrag
 • Cliënten die bekend zijn met eetproblematiek
 • Cliënten die afhankelijk zijn van GHB en heroïne
 • Cliënten die bekend zijn met een dissociatieve stoornis
 • Cliënten met een forse lichamelijke beperking

Begeleid wonen & wonen met zorg

Kan je vanwege psychische en/of psychosociale problematiek niet meer zelfstandig wonen, dan kan je bij ons terecht. Bewoners worden intensief ondersteund in de dagelijkse
activiteiten. Er wordt bij ons gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Er wordt gewerkt vanuit je mogelijkheden.
Afhankelijk van je behoeften kan er ook ondersteuning zijn bij het doen van het huishouden, het maken van sociale contacten en eventuele verzorging.

Op onze locaties is er 24- uurs ondersteuning aanwezig. Onze bewoners kunnen dus dag en nacht een beroep doen op de begeleiders.

 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat GG-Zorg niet de juiste zorg kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te complex is of wanneer een cliënt een bepaald gedrag vertoont.
Om deze redenen hanteren we transparante uitsluitingscriteria.
Aan de volgende cliënten kunnen wij helaas geen zorg bieden:
 • Minderjarige cliënten
 • Gezinnen
 • Cliënten die gedwongen zorg nodig hebben
 • Cliënten met suïcidaal gedrag
 • Cliënten die bekend zijn met eetproblematiek
 • Cliënten die afhankelijk zijn van GHB en heroïne
 • Cliënten die bekend zijn met een dissociatieve stoornis
 • Cliënten met een forse lichamelijke beperking

Begeleid wonen & wonen met zorg

Kan je vanwege psychische en/of psychosociale problematiek niet meer zelfstandig wonen, dan kan je bij ons terecht. Bewoners worden intensief ondersteund in de dagelijkse
activiteiten. Er wordt bij ons gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Er wordt gewerkt vanuit je mogelijkheden.
Afhankelijk van je behoeften kan er ook ondersteuning zijn bij het doen van het huishouden, het maken van sociale contacten en eventuele verzorging.

Op onze locaties is er 24- uurs ondersteuning aanwezig. Onze bewoners kunnen dus dag en nacht een beroep doen op de begeleiders.

Individuele Rehabilitatiebenadering

 

De individuele rehabilitatie benadering is bedoeld voor mensen met (ernstige, langdurige) beperkingen, die door hun beperkingen belemmerd worden bij het vervullen van maatschappelijke/sociale rollen. Deze methode is toepasbaar bij mensen uit alle leeftijdscategorieen en met verschillende soorten beperkingen.

Het doel van de Individuele Rehabilitatie Benadering is mensen met beperkingen ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen. Participatiedoelen kunnen zijn:
– Met succes en naar tevredenheid wonen en werken
– Dagbesteding
– Vrijetijdsbesteding hebben
– Sociale en familie contacten hebben
-Toename van de maatschappelijke participatie 
– Herstel van het gevoel van eigenwaarde en van eigen kracht

Jij bepaalt zelf welke doelen en/of veranderingen je zou willen bewerkstelligen. Deze doelen proberen we samen met jou te realiseren met zo min mogelijk professionele hulp. Hoe dit allemaal precies werkt vertellen we je graag tijdens de intake.