GG- Zorg biedt ondersteuning aan cliënten vanaf 18 jaar met verstandelijke en/of  sociaal- maatschappelijke problematiek, binnen een beschermde woonvoorziening.    Als u in het bezit bent van een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) op basis van een PGB kunt u bij ons terecht.

“Het geloof in eigen kunnen en het vergroten van de zelfstandigheid staat bij ons centraal”

Begeleid wonen & wonen met zorg

Kan je vanwege psychische en/of psychosociale problematiek niet meer zelfstandig wonen, dan kan je bij ons terecht. Bewoners worden intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt bij ons gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Er wordt gewerkt vanuit je mogelijkheden.
Afhankelijk van je behoeften kan er ook ondersteuning zijn bij het doen van het huishouden, het maken van sociale contacten met eventuele persoonlijke verzorging

Op onze locaties is er 24- uurs ondersteuning aanwezig. Onze bewoners kunnen dus dag en nacht een beroep doen op de begeleiders.

Begeleid wonen & wonen met zorg

Kan je vanwege psychische en/of psychosociale problematiek niet meer zelfstandig wonen, dan kan je bij ons terecht. Bewoners worden intensief ondersteund in de dagelijkse
activiteiten. Er wordt bij ons gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Er wordt gewerkt vanuit je mogelijkheden.
Afhankelijk van je behoeften kan er ook ondersteuning zijn bij het doen van het huishouden, het maken van sociale contacten en eventuele verzorging.

Op onze locaties is er 24- uurs ondersteuning aanwezig. Onze bewoners kunnen dus dag en nacht een beroep doen op de begeleiders.

Dagbesteding

Behalve begeleiding en ondersteuning hoort bij beschermd wonen ook een zinvolle dagbesteding. Wat je situatie en capaciteiten ook zijn, er wordt bij beschermd wonen altijd gekeken naar activiteiten die je overdag kunt uitvoeren. Dit geeft je niet alleen ritme en regelmaat, maar ook een opstap om te groeien naar meer zelfstandigheid. Je levert ook een bijdrage aan de samenleving middels een dagbesteding.

Wij hebben verschillende opties voor dagbesteding. Bij aanmelding vertellen wij je hier alles over. Hieronder vind je een kleine impressie van onze mogelijkheden.

Werkwijze

Tijdens de begeleiding volgen we een vast stappenplan op basis van jouw persoonlijke behoefte. Deze stellen we samen met jou vast. Van daaruit zetten we een ”ontwikkelings- of behoudtraject” uit. Een combinatie behoort ook tot de mogelijkheden. We voeren de daarin gemaakt afspraken uit om zo een verandering of ontwikkeling in gang te zetten.

 

IRB

Het doel van de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is mensen met beperkingen ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen.

Dit zijn bijvoorbeeld: naar tevredenheid wonen en werken, dagbesteding hebben en zo min mogelijk professionele hulp.

 

Kosten en Vergoeding

Wij werken alleen op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de WLZ.