Klachten?

Wij doen er alles aan om samen onvrede te voorkomen. Mocht onvrede toch leiden tot een klacht? Maak deze dan met ons bespreekbaar. Mocht het bespreekbaar maken om wat voor reden dan ook, geen bevredigend gevoel geven en wil je graag je klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie?

GG-ZORG is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie genaamd: ‘Klachtenportaalzorg’. Op de website: www.klachtenportaalzorg.nl vindt u het klachtenformulier klachten. Hier kun je jouw klacht kwijt onder vermelding van “GG-Zorg”en het lidmaatschapsnummer “11564”. Klachtenportaal Zorg streeft ernaar om alle klachten zo snel mogelijk af te handelen.

Hierbij de route:
• Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder.
• Komen wij er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via [email protected].
• Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

 

Begeleid wonen & wonen met zorg

Kan je vanwege psychische en/of psychosociale problematiek niet meer zelfstandig wonen, dan kan je bij ons terecht. Bewoners worden intensief ondersteund in de dagelijkse
activiteiten. Er wordt bij ons gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Er wordt gewerkt vanuit je mogelijkheden.
Afhankelijk van je behoeften kan er ook ondersteuning zijn bij het doen van het huishouden, het maken van sociale contacten en eventuele verzorging.

Op onze locaties is er 24- uurs ondersteuning aanwezig. Onze bewoners kunnen dus dag en nacht een beroep doen op de begeleiders.