Eigen bijdrage bij ambulante zorg of groepswonen

Vanaf 18 jaar moet iedereen een eigen bijdrage betalen voor ambulante zorg/begeleiding en verblijf. De hoogte van je eigen bijdrage is afhankelijk van de soort zorg (ambulant of verblijf) en van de hoogte van je inkomen. De website van het CAK geeft je hier veel duidelijkheid over. Hier kunt je precies uw situatie aangeven en lezen wat vergoed wordt en welke eigen bijdrage er eventueel van je verwacht wordt.

Uitgaven

Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke uitgaven zoals kleding, reiskosten en ontspanningsactiviteiten buiten de woonlocatie van GG-Zorg Ook voor verzekeringen en dergelijke ben je zelf verantwoordelijk

Inkomsten

Je bent zelf verantwoordelijk voor je inkomsten. Je inkomsten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld inkomsten uit werk, een uitkering of studiefinanciering. Uiteraard kan je begeleider je hierbij ondersteuning bieden.